Evento Awards > Ajankohtaista

Ajankohtaista

03.10.2018

Evento Awards käynnistyy uuden puheenjohtajan komennossa

Evento Awards -tuomariston uusi puheenjohtaja Petri Hollmén haluaa uudistaa kilpailun tuomarointiprosessia, jotta sarjojen parhaat erottuisivat edukseen. Samalla hän haastaa pohtimaan tapahtuman tavoitteiden mittareita sekä osallistujadatan moninaisia käyttömahdollisuuksia. 

 

VIIME VUONNA Evento Awardsissa kehitettiin tuomaristotyöskentelyn läpinäkyvyyttä. Tällä kertaa uuden puheenjohtajan tavoitteena on muuttaa tuomarointiprosessia parhaita töitä selvemmin korostavaksi.

– Tähän saakka tuomaristo on arvioinut osallistujia suhteellisen suppealla arvosana-asteikolla. Se on tarkoittanut monin paikoin tasapaksuja tuloksia: yhden osa-alueen puutteet ovat helposti tasapainottuneet toisen osa-alueen ansioilla, Petri Hollmén sanoo. 

– Toiveeni on, että arvosana-asteikkoa laajentamalla tuloksiin saataisiin hiukan enemmän hajontaa. Tällöin parhaat työt nousisivat entistä selkeämmin esille.

Hollmén lupaa kannustaa tuomareita myös aiempaa laajempaan sanalliseen perusteluun. 

– Kilpailija ei saa paljoakaan irti pelkistä numeroista. Kun tuomaristo myös perustelee näkemyksiään, avautuu arviointi osallistujalle paremmin ja toimii samalla sparrauksena tulevaan. 

 

ROI vai muu mittari?

Jokaisella tapahtumalla – ja siten myös tapahtumasarjoihin osallistuvalla kilpailutyöllä – tulee olla selkeästi määritelty tavoite. Tavoitteen saavuttamista on totuttu tapahtuma-alalla mittaamaan ROI:n eli investoinnin tuoton (return on investment) avulla. 

Hollménin mukaan toisinkin voitaisiin toimia. 

– Lyytin ja Taloustutkimuksen keväällä toteuttaman tutkimuksen mukaan 61 prosenttia markkinointipäättäjistä koki hankaluuksia tapahtuman ROI:n mittaamisessa. Tämä osoittaa, ettei tuloksen mittaaminen euroissa ole aina tarkoituksenmukaista – tai edes mahdollista. 

Hollmén nostaa esimerkiksi Tupperware-kutsut, joissa tavoitteena on myydä tietyn verran astioita. Kun tilausten yhteissummasta vähennetään kahvin ja voileipäkakun hinta, nähdään helposti, päästiinkö tavoitteeseen.

– Yritystapahtumien sarjalla saatetaan puolestaan tähdätä isoihin kauppoihin, jotka realisoituvat neljän vuoden tähtäimellä. Silloin ensimmäisen vuoden toisen tapahtuman tuottoa on ROI:n mittareilla mahdotonta määritellä. Tuotto näkyy ehkä vasta kaupan toteutuessa, jolloin selviää, että tapahtumissa käynyt henkilö on ostanut kaksi kertaa muita enemmän. 

Silti yksittäiselläkin tapahtumalla täytyy aina olla tavoite. 

– Se voi olla esimerkiksi oikeiden henkilöiden tavoittaminen, tapahtuman sanoman leviäminen sosiaalisessa mediassa tai se, että tapahtuman osallistujista puolet osallistuu myös seuraavaan tapahtumaan, Hollmén selvittää. 

– Kaikkiin tapahtumiin sopivaa yhtä mittaria ei ole olemassa. Tavoite tulee kuitenkin aina olla mitattavissa. Lisäksi täytyy miettiä, mitä tavoitteen saavuttamisesta seuraa: tavoite saavutettiin – mitä sitten? 

 

Osallistujadata on uusi öljy

Hollménin johtama Lyyti on erikoistunut tapahtu-mien osallistujatiedon keräämiseen ja hallintaan. 

– Tapahtumat ovat erinomainen keino kerätä osallistujista sellaista tietoa, jota muussa yhteydessä ei välttämättä koskaan saada. Usein tapahtumassa kerättyä dataa käytetään silti vain kiitosviestin ja palautelomakkeen lähettämiseen, Hollmén pahoittelee.

– Mahdollisuuksia osallistujadatan käyttöön on kuitenkin loputtomiin, ja tähän liittyy osaltaan myös tämänvuotisen Evento Awardsin viimeistelyvaiheessa oleva uudistus. Siitä paljastamme lisää marraskuun alussa ilmestyvässä Eventossa!

 

Kuka?

Petri Hollmén

• Osallistujatiedon keräämiseen ja hallintaan erikoistuneen Lyytin perustaja ja toimitusjohtaja.

• Valittiin vuoden 2018 Evento Awardsissa Alan vaikuttajaksi.

• Evento Awards -tuomariston uusi puheenjohtaja. 

• Toiminut Evento Awards -tuomarina useana vuonna.