Evento Awards > Ajankohtaista

Ajankohtaista

28.03.2019

Tapahtumatoteuttaja-ehdokkaat ovat tässä!

 

Paljastamme yleisösarjojen Tapahtumatoteuttaja-ehdokkaat yleisön pyynnöstä.

Teksti Terhi Pääskylä-Malmström

 

Evento Awardsin yleisösarjojen uudessa Tapahtumatoteuttaja-kategoriassa palkitaan organisaatio, joka toteuttaa suunnitelmallista, tavoitteellista ja todennetusti vaikuttavaa tapahtumamarkkinointia. Olipa tavoitteena myynnin ja markkinoinnin edistäminen, henkilöstön kouluttaminen tai sidosryhmien sitouttaminen, tapahtumat ovat tärkeässä roolissa organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Palkittava organisaatio näkee tapahtumat selkeänä kilpailuetuna ja strategisena vaikuttamiskeinona. Toiminta on ammattimaista ja johdettua, ja organisaatio hyödyntää tapahtumia ja osallistujadataa tavoitteidensa saavuttamisessa.

 

Finalistit ovat:

Arter

Arter järjestää tapahtumia tarjotakseen asiakkailleen mahdollisuuden oppia, verkostoitua ja kehittää toimintaansa sekä tavoittaakseen päättäjiä ja potentiaalisia asiakkaita. Kaikki tapahtumat tuotetaan itse, mikä on motivoivaa ja yhdistää työntekijöitä yli tiimirajojen. Tapahtumien tuottamisen ja markkinoinnin lisäksi osallistujadataa hyödynnetään muun muassa markkinatutkimuksen ja palvelukehityksen pohjana.

Clarion Hotel Helsinki

Clarion Hotel Helsinki järjestää sisällöltään, tavoitteiltaan ja kohderyhmiltään vaihtelevia tapahtumia sekä hotellivieraille että kaupunkilaisille. Tapahtumakattauk­sesta löytyy niin aamujoogaa, pääsiäismunajahtia kuin B2B-tapahtumiakin. Tapahtumat ovat osa hotellin markkinointistrategiaa ja -suunnitelmaa, mutta niissä hyödynnetään ketterästi myös nousevia ilmiöitä ja kiinnostavia yhteistyöehdotuksia.

K-kauppiasliitto

K-kauppiasliiton lippulaivatapahtuma on ammattilaisille suunnattu K-Team Päivät. Tapahtumassa kohtaavat kauppiaat, henkilökunta, ammattimessujen näytteilleasettajat sekä keskolaiset. Tavoitteena on henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen ja arvostuksen nostaminen sekä vertaisverkostojen rakentuminen ja yhteishengen kohottaminen. Lisäksi K-kauppiasliitto järjestää muun muassa kokouk­sia, kauppiastapaamisia ja opintomatkoja.

Kyrö Distillery Company

Kyrö Distilleryn kantavia voimavaroja ovat ihmiset ja tarinat, joten tapahtumien hyödyntäminen on luonteva tapa esitellä yritystä ja luoda brändirakkautta. Pääosin omin voimin toteutettava tapahtumatoiminta koostuu muun muassa asiakas- ja ammattilaistapahtumista, tuotelanseerauksista sekä messu- ja festivaaliedustuksista. Wow-elämyksiin tähtäävät tapahtumat antavat myös henkilöstölle kiinnostavan mahdollisuuden asiakasrajapinnassa työskentelyyn.

LähiTapiola

LähiTapiolassa järjestetään vuosittain satoja tapahtumia. Tapahtumat ovat tärkeä vaikuttavan markkinoinnin keino, minkä lisäksi niillä on merkittävä rooli uusasiakashankinnassa ja asiakashuolenpidossa. Tapahtumatoimenpiteet pohjautuvat strategisiin tavoitteisiin ja arvoihin. Pohjamateriaalina hyödynnetään usein myös asiakkaiden haastatteluja ja osallistamista, jotta aiheisiin löydetään kohdeyleisölle kiinnostavimmat näkökulmat.

OP

OP:n Brändit & tapahtumat -tiimin tehtävänä on tuottaa tapahtumamarkkinointia liiketoimintojen tavoitteiden mukaisesti sekä vastata OP Ryhmän sponsorointikohteista ja niiden useimmiten tapahtumallisesta näkyvyydestä. Tiimiin kuuluu neljä tapahtumatuottajaa, joiden apuna toimivat luotetut vakiokumppanit. Tapahtumat tukevat OP:n liiketoiminnallisia tavoitteita, vahvistavat brändin tavoitemielikuvaa sekä rakentavat erinomaista työntekijäkokemusta.

Solita

Solita järjestää vuosittain kymmeniä omia asiakastilaisuuksia ja koulutuksia. Tapahtumat ovat yksi yrityksen tärkeimpiä keinoja rakentaa brändiä, kasvattaa tunnettuutta ja generoida liidejä. Tapahtumat rakennetaan räätälöidysti joko liiketoiminnan tai rekrytoinnin tarpeisiin ja ne toteutetaan markkinointitiimin johdolla pääosin inhouse-tyyppisesti. Yrityksen sisäisillä tapahtumilla vahvistetaan puolestaan sisäisen viestinnän ja henkilöstöbrändäyksen sanomia.

Taideyliopisto

Taideyliopisto järjestää vuosittain noin 1 400 tapahtumaa, muun muassa näyttelyitä, esityksiä ja konsertteja. Niillä on merkittävä rooli opiskelijoiden kasvamisessa taiteilijoiksi, minkä vuoksi ne ovat olennainen osa oppilaitoksen toimintaa. Taideyliopiston jokaisessa akatemiassa toimii oma tuottajatiimi, joka vastaa valtaosasta tapahtumia yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja esimerkiksi viestinnän kanssa.

Veikkaus

Veikkauksen tapahtumatiimin toteuttamat tapahtumat keskittyvät yrityksen omiin pelisaleihin, joissa järjestetään muun muassa viihdetapahtumia ja peliturnauksia sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. Lisäksi Veikkaus jalkautuu esimerkiksi festareille, ravitapahtumiin ja risteilyille. Tapahtumilla on erittäin merkittävä rooli markkinointiviestinnässä ja myynninedistämisessä: niillä korvataan perinteistä mainontaa ja ne toimivat myös tehokkaana brändinrakentajana.