Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Hannu-Pekka Hämäläinen

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

  • Olen ollut 11 vuotta tapahtuma-alalla pääosin järjestäjän roolissa. Toimeksiannoista valtaosa sijoittunut b2b-kenttään aina pienistä kotimaan seminaareista kansainvälisiin suurtuotantoihin. Roolini tuotannoissa on vaihdellut tuottajasta projektinjohtajaan.

Mitkä asiat ratkaisevat, kun valitset yhteistyökumppaneita/palveluita tapahtumiisi?

  • Asiakkaan tarve ja tapahtuman luonne tavoitteineen ratkaisee ensisijaisesti palveluiden ja yhteistyökumppaneiden valinnat, kun toimeksiantoa aletaan purkaa. Tärkein on ymmärtää toimeksianto ja asiakkaan tahtotila, jotta osataan rakentaa oikeat elementit tapahtuman ympärille. Yhteistyökumppaneiden ja palveluiden valinta perustuu luotettavuuteen, tuotteen sopivuuteen ja oikeaan hintaan.

Mihin asioihin kiinnität erityisesti huomiota arvioidessasi eri sarjojen ehdokkaita? Anna muutamia esimerkkejä.

  • Luotettavuus, palvelun taso ja maine ovat tärkeitä kriteereitä, kun palvelua arvioidaan. Omaleimaisuus on plussaa ja auttaa erottautumisessa muista, kun valintoja tehdään. Catering-palvelun osalta esimerkiksi jatkuva laadun ylläpito on tärkeämpää kuin yksittäinen huippuonnistuminen. Tapahtumatilojen osalta tilan ylläpito ja päivittäminen esimerkiksi tekniikan osalta on tärkeä valintakriteeri. Lisäksi henkilökunnan ammattitaito ja palvelun taso ovat äärimmäisen tärkeitä. Esiintyjien osalta luotettavuus ja asiakkaan toiveiden kuuntelu on tärkeää. Isoa arvoa tuo kokeneellekin artistille ohjelmiston päivittäminen ja uusiutuminen.

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?

  • Tutustumista uusiin palveluntarjoajiin ja erilaisiin tapahtumatuotannon vaihtoehtoihin.