Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Helena Wallo

Toimitusjohtaja, Faustus

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

Tapahtumat ovat olleet osa elämääni aina, ns. 'äidinmaidossa' syntynyt intohimo. Olemme 'juhlivaa sukua' ja perheessämme vietimme jopa nimipäiviä. Toimiessani erilaisissa markkinointitehtävässä parinkymmenen vuoden ajan käytin tapahtumia osana muuta markkinointiviestintää. Ensimmäiset yritystapahtumat, joista todellinen työintohimoni tapahtumiin lähti ovat -90 luvun alusta. Olen nähnyt tapahtumien voiman. Omista kokemuksistani olen kirjoittanut Tapahtuma on tilaisuus -kirjan, josta uusin painos v. 2016. Nykyisin koulutan tapahtumamarkkinointia, tapahtumien suunnittelua ja järjestän keskimäärin yhden tapahtuman vuodessa. Olen tehnyt yhteistyötä tapahtumatoimistojen kanssa sekä toteuttanut itsenäisesti tapahtumia näiden vuosien aikana.

Mihin asioihin kiinnität huomiota tapahtumissa?

Tapahtuman tuloksellisuuteen, silloin kun suunnittelen tapahtumia. Sitä miten tavoite ohjaa tapahtuman suunnittelua. Osallistujana mietin mikä on tapahtuman idea, se punainen loimilanka jonka ympärille tapahtuma on suunniteltu. Miten osallistujat on huomioitu ja isännät toimivat, syntyykö VIP-kokemus, joka jokaisen tapahtuman pitäisi olla. Olen pikkutarkka yksityiskohtia ja erilaisuutta hakeva osallistuja. En siedä tapahtumia jotka 'vaan järjestetään' ja joissa ei ole ajatusta, ideaa eivätkä ne synnytä tunteita. Olen myös inhimillisten tapahtumien puolestapuhuja.

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?

On kunnia olla tuomaroimassa, sillä olen ollut mukana alusta saakka. Odotan monipuolisia ja erilaisia tapahtumia, jotka ovat antaneet osallistujalle VIP-kokemuksen. Odotan mukaan tapahtuma-, markkinointi- ja viestintätoimistoja, jotka eivät ole olleet mukana aiemmin – nyt rohkeasti mukaan! Toivon myös, että ajanhenki eli vastuullisuus näyttäytyy kilpailuun osallistuvissa tapahtumissa.

Mihin asioihin toivoisit osallistujien kiinnittävän erityistä huomiota hakemusta laatiessaan?

Toki odotan, että taustalla on kaikinpuolin onnistunut tapahtuma! Hakemus on eräänlainen kirjallinen sekä visuaalinen pitsaus tuosta tapahtumasta. Oleellista on, että tavoitteet ja tulokset korreloivat ja ne kerrotaan numeerisesti – mittarit ovat kohdallaan. Haluan nähdä mikä on tapahtuman idea ja miten se kantaa kutsusta jälkimarkkinointiin sekä millainen on kytkös muihin markkinointiviestinnän toimenpiteisiin ja sosiaaliseen mediaan. Lisäksi, koska kyse on ihmisten välisistä kohtaamisista, kannattaa tuoda esille tapahtumaisäntien sekä -emäntien perehdyttäminen sekä miten he ovat onnistuneet työssään.