Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Juhapekka Koppanen

CEO, Founder
Prime Event Ltd

Evento Awards -kilpailun laatua valvovat Juhapekka Koppanen ja Nina Harlin. Laadunvalvonta takaa, että kilpailijoiden työt ovat oikeissa sarjoissa, ehdokkaat ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot ja tuomaristolla on käytössä kaikki mahdollinen materiaali reilun kilpailun toteutumiseen ja totuuteen perustuvaan tuomarityöskentelyyn.

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

Olen työskennellyt tapahtuma- ja tapahtumamarkkinointitoimistoissa miltei 25 vuotta. Olen toiminut liki kaikissa ammattijärjestäjän tehtävissä aina tuottajan, myyjän ja tuotannonjohtajan kautta operatiivisen johtajan rooleihin. Urani aikana olen ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa yli kahta tuhatta tapahtumaa, joten kokemusta on karttunut tapahtumien parissa mukavasti. Vuodesta 2016 olen luotsannut omaa tapahtumamarkkinnoinnin konsultointiyritystä. Yritykseni kautta autan alan ammattilaisia olemaan työssään parempia ja omille asiakkailleen enemmän lisäarvoa tuottavia. Nykyisen toimintani fokuksessa onkin alan kehittäminen, sen arvostuksen nostaminen ja elinvoimaisuuden kasvattaminen Suomessa ja maamme rajojen ulkopuolella. Työtä tapahtumasektorilla on tehty ja tehdään suurella sydämellä.

Mihin asioihin kiinnität huomiota tapahtumissa?

Omaan hyvin tavoite- ja ratkaisulähtöisen ajattelun yhdistettynä luovuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa oikeanlaista tavoitteiden tunnistamista ja kirkastamista, kohderyhmien analysointia sekä käytettävien metodien ja jälkihoidollisten toimien tavoitteita tukevaa suunnittelua ja toteutusta. Näin ollen huomioni keskiössä ovat kohderyhmälähtöiset tavoitteita tukevat ja tapahtumien vaikuttavuutta kasvattavat toimet, sekä tapahtumakokonaisuuden luovuus. Näiden soveltuvuuden ja toimivuuden suhteutan asetettujen tavoitteiden toteutumisen asteeseen.

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?

Toivon ja odotan tämän vuoden Evento Awardisista korkeatasoista niin kilpailutöiden kuin myös tuomarityöskentelyn osalta. Uskon kilpailun osaltaan kasvattavan alan tunnettuutta sekä nostavan alan ja sen toimijoiden arvostusta. Luonnollisesti palkitsemistapahtumalta odotan vilkasta ja lempeää verkostoitumista ja virikkeellistä ajatustenvaihtoa ammattilaisten kesken.

Mihin asioihin toivoisit osallistujien kiinnittävän erityistä huomiota hakemusta laatiessaan?

Arviontikriteereihin kannattaa paneutua ennakolta huolella ja panostaa hakemuksen laadintaan. Taidokkaasti laadittu ja arviointikriteeristön selkeästi huomioiva hakemus luo tuomariston työlle tarvittavan pohjan. Kilpailussa menestyminen mahdollistaa liiketoiminnan kasvun, joten toivon hakemuksia tämän vuotiseen kilpailuun tulevan runsaasti.