Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Jukka Mäkelä

Account Director, Woltti Group
Evento Awards -voittaja 2019

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

Tapahtumien suunnittelu ja toteutus on ollut työni lähes 30 vuotta ja olen päässyt näkemään alan kehityksen monesta vinkkelistä ja lähes kaikissa rooleissa. Käyn myös itse paljon vieraana ja asiakkaana muiden järjestämissä tapahtumissa. Uskon siis yhä vahvasti tapahtumien ja kohtaamisten voimaan. 

Mitkä asiat ratkaisevat, kun valitset yhteistyökumppaneita/palveluita tapahtumiisi?

Palvelualttius ja joustavuus on merkittävä tekijä. Jos kumppani tai palvelun tarjoaja aidosti auttaa onnistumaan hyvän tapahtumatoteutuksen tekemisessä, niin se se johtaa parhaimmillaan pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Toki palveluntarjoajan on pystyttävä uusiutumaan ja olemaan silti jatkuvasti luotettava.

Mihin asioihin kiinnität erityisesti huomiota arvioidessasi eri sarjojen ehdokkaita? Anna muutamia esimerkkejä.

Ehdokkaan palvelutarjonnan selkeä kuvaus ja tarjonnan helppo hahmotettavuus on oleellinen tekijä. Omaleimaisuus ja pienet yksityiskohdat ovat myös merkityksellisiä, jotta erottuu muista hyvistä vaihtoehdoista.

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?

Kilpailu ja siihen liittyvät töiden esittelyt, arvioinnit sekä keskustelut ovat tärkeitä koko toimialan kehitykselle. Odotan myös alan ihmisten ja kollegoiden tapaamista sekä tutustumista uusiin alan toimijoihin. Eli kyllä gaala ja hyvät bileetinkin aina maistuu.