Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Kirsi Loikas

Markkinointisuunnittelija, Keskuskauppakamari
Konferenssipäällikkö, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

  • Olen työskennellyt asiakkaan sekä palveluntarjoajan puolella, järjestänyt useita isoja ja kansainvälisiä konferensseja. Toimenkuvaani kuuluu elinkeinoelämälle järjestettävät erilaiset tapahtumat.

Mitkä asiat ratkaisevat, kun valitset yhteistyökumppaneita/palveluita tapahtumiisi?

  • Vastuullisuus ja eettisyys ovat minulle palveluiden ostajana keskeisiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Hyvä kumppani tuo oma-aloitteisesti esille muun muassa ruoan alkuperään liittyviä seikkoja. Ammattitaitoisen kumppanin on pystyttävä vastaamaan luotettavasti asiaa koskeviin kysymyksiini. Kun vastuullisuuden ja eettisyyden eteen on tehty paljon töitä, on ilo mainita asiasta omille asiakkaille ja sidosryhmille.

Mihin asioihin kiinnität erityisesti huomiota arvioidessasi eri sarjojen ehdokkaita? Anna muutamia esimerkkejä.

  • Kokonaisuuteen ja siihen, miten pienetkin asiat on pyritty huomioimaan. Miten esimerkiksi ulkomaalaiset vieraat on huomioitu ja minkälainen kuva suomalaisesta palvelukulttuurista halutaan jättää ulkomaalaisille vieraille. Kiinnitän huomiota vastuullisuuteen ja eettisyyteen - siihen, miten esimerkiksi ruokahävikkiä on pyritty pienentämään, mistä ruoka tulee ja miten vastuullisuus ja eettisyys on tuotu asiakkaiden tietoisuuteen. Lisäksi kiinnitän huomiota henkilökuntaan ja uusiin toimintatapoihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?

  • Laadukkuutta ja sitä, että vastuullisuus ja eettisyys nousevat esille.