Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Mikko Kalhama

Yrittäjä, muotoilu- ja liiketoimintastrategisti, hallitusammattilainen
Helsingin Taidehalli, Sauna from Finland

Monipuolinen kokemus yritystoiminnan eri osa-alueilta. Toiminut muun muassa Suomen muotoilujärjestöjen johtotehtävissä sekä digitaalisten sovellusten kehittäjänä. Tavoitteena suomalaisen muotoilun kansainvälistäminen ja uusille aloille avartaminen.

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

  • Olen ollut järjestämässä useita tapahtumia niin Sumessa kuin kansainvälisesti. Lisäksi olen osallistunut suureen joukkon tapahtumia ammattini puolesta. Olen ollut kaikissa kolmessa roolissa: järjestäjänä, yleisössä ja esiintyjänä. Lisäksi olen auttanut muita järjestämään tapahtumia, eli toiminut käytännössä konsulttina / mentorina.

Mihin asioihin kiinnität huomiota tapahtumissa?  

  • Sisältöön, sujuvuuteen, miellyttävyyteen ja erilaisuuteen. Kiinnostaviin näkökulmiin joko sisällön tai järjestelyiden osalta. Lisäarvoon, jonka tapahtuma tuottaa.

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?  

  • Toivon aiempaa rohkeampia ja omaleimaisempia - omaa visiotaan toteuttavia tapahtumia osallistujiksi.

Mihin asioihin toivoisit osallistujien kiinnittävän erityistä huomiota hakemusta laatiessaan?  

  • Seuratkaa ohjeita, joita kilpailun asettaja on teille antanut!