Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Riitta Anttila

Senior Account Director, Tapaus Oy

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

Olen työskennellyt tapahtuma-alalla 20 vuotta. Kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu koko tapahtuma-alan kirjo kaikkine eri työrooleineen! 

Mitkä asiat ratkaisevat, kun valitset yhteistyökumppaneita/palveluita tapahtumiisi?

Palvelualttius, aina. Tärkeä tekijä on, kuinka hyvin ko. toimija vastaa asiakkaan tarpeeseen - kun ei niitä tapahtumia tehdä itselle.Tämän päivän asiakkaat kaipaavat innovatiivisuutta ja kestäviä toimintatapoja – näihin tulee vastata. 

Mihin asioihin kiinnität erityisesti huomiota arvioidessasi eri sarjojen ehdokkaita? Anna muutamia esimerkkejä.

Tiloissa kiinnittää erityistä huomiota tilan muokattavuuteen ja siisteyteen. Artisteissa ja oikeastaan kaikissa palveluntarjoajissa kiinnittää huomiota muuntautumiskykyyn. Kaikissa toimijoissa ratkaisevaa on, kuinka luovia ja joustavia he ovat ratkaisuissaan. Mentaliteetti, että tehdään näin, koska on aina ennenkin tehty, ei kerta kaikkiaan käy.Toivottavaa olisi, että kaikki tapahtuman toteuttamiseen osallistuvat todella pitäisivät työstään – se poikkeuksetta näkyy lopputuloksessa. 

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?

Mielenkiintoisia esityksiä. Mitä kaikkea uutta, uudenlaisia tapoja ja uusia ajatuksia alalta löytyy. Yllätyksellisyyttä.