Evento Awards > Info > Tuomaristo

Tuomaristo

Tuuli Kannari

Account Director, Partner, Lataamo Group

Kerro minkälaista roolia tapahtumat ovat näytelleet urallasi (oletko esim. ollut itse järjestämässä, tilaajana, puhujana, kouluttajana)?

Tapahtumat ovat näytelleet suurta roolia paitsi urallani, myös suuremmin elämässäni perhetaustani vuoksi. Käytännössä koko elämääni värittänyt tapahtuma-ala on tullut tutuksi todella monelta kantilta, ja oma urani onkin ollut monivaiheinen kasvutarina, joka on näyttänyt tapahtuma-alaa laajalti kaikessa komeudessaan. Viimeiset seitsemän vuotta olen saanut nähdä tapahtuma-alaa vähän joka suunnasta, oikeastaan aivan kaikkea promoottorin hommista tuotantoon, suunnitteluun, myyntiin ja asiakkuuksien kehittämiseen. Ura luovassa tapahtumatoimistossa on antanut vahvan taustan kohtaamisista niin B2C- kuin B2B-puolelta.

Mitkä asiat ratkaisevat, kun valitset yhteistyökumppaneita/palveluita tapahtumiisi?

Kumppanuus on aina monen asian summa. Siihen vaikuttavat luonnollisesti palvelun laatu ja toimintavarmuus, omassa roolissaan totta kai myös hinta. Tärkeintä kumppaneiden valinnassa kuitenkin on, että kaikkien kanssa pystytään tekemään aitoa yhteistyötä loppuasiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi ja yhteisen vision toteuttamiseksi. Mitä enemmän on olo, että ihmiset, keiden kanssa työtäsi teet, tekevät projekteja kanssasi aidosti yhdessä, sitä arvokkaampi kumppanuus on ja sitä todennäköisemmin tapahtuman tavoitteet saavutetaan ja asiakkaan odotukset ylitetään – yhdessä parempi!

Mihin asioihin kiinnität erityisesti huomiota arvioidessasi eri sarjojen ehdokkaita? Anna muutamia esimerkkejä.

Itse kiinnitän erityisesti huomiota ehdokkaiden tuomaan lisäarvoon tapahtumakokonaisuuksissa. Tärkeintä on, että ehdokas on tapahtuma-alalla sellainen toimija, joka pystyy tuottamaan aitoa lisäarvoa kokonaisuuteen ja loppuasiakkaan tavoitteisiin, nostamaan koko projektin tasoa omalla panoksellaan ja tekemisen palollaan. Aidon kumppanuuden tärkeys ja sen edistäminen tällä alalla on kaikkien toimijoiden yhteinen tehtävä, ja siitä ansaitsee tulla palkituksi.

Mitä odotat Evento Awards -kilpailulta?

Joka vuosi Evento Awardseissa pääsee tutustumaan projekteihin, joihin on vuoden aikana jo itse törmännyt, ja joista on opettavaista päästä kuulemaan lisää. On kiinnostavaa nähdä, miten eri toimijat ovat rakentaneet näkemyksistä toteutuksia, ja miten asiakkaiden briiffeistä on luotu vaikuttavia tapahtumia. Yleisösarjassa on erityisesti mielenkiintoista nähdä, mitkä toimijat nousevat mukaan tuomarointiin yleisön äänestyksestä, ja on mahtavaa päästä antamaan omalta osaltaan kiitosta sellaisille kumppanitoimijoille, jotka mahdollistavat projektien toteutumisen ja asiakkaiden toiveiden täyttämisen.