Evento Awards > Kilpailusarjat

Henkilöstötapahtuma

Onnistunut henkilöstötapahtuma on hyvin suunniteltu ja ennalta määrätyn budjetin raameissa toteutettu. Henkilöstölle suunnatun tapahtuman tarkoituksena voi olla esimerkiksi ideoiminen, innostaminen, sitouttaminen, palkitseminen, myönteisen ilmapiirin rakentaminen tai työhyvinvoinnin lisääminen.