Evento Awards > Kilpailusarjat

Tapahtumatoteuttaja

Uusi kilpailusarja, Tapahtumatoteuttaja, nostaa esille suunnitelmallista, tavoitteellista ja todennetusti vaikuttavaa tapahtumamarkkinointia toteuttavat organisaatiot. Inhouse-tuotantona toteutettavat tapahtumat saattavat olla kooltaan pieniä, mutta organisaation omien tavoitteiden saavuttamisessa niillä on merkittävä rooli. Kyse voi olla yksittäisestä tapahtumasta, tapahtumasarjasta tai koko organisaation tapahtumatoiminnasta.

Kuka kelpaa sarjaan ehdokkaaksi?

  • Organisaatiolla voi olla sarja tapahtumia tai arvioinnin kohteena voi olla koko organisaation tapahtumatoiminta
  • Organisaatio voi hyödyntää tapahtumatoimistoja tai tuottaa kaikki tapahtumansa itse. Tärkeintä on, että tapahtumatoimintaa johdetaan sisäisesti.
  • Organisaatio voi olla yritys, julkinen organisaatio tai voittoa tavoittelematon yhdistys. Tapahtumat voivat olla myynnillisiä, markkinoinnin tapahtumia, tähdätä henkilökunnan kouluttamiseen tai vaikka jäsenhankintaan. Tapahtumien luonteella ei ole väliä - kuten ei myöskään yksittäisten tapahtumien koolla tai budjetilla.

Arviointikriteerit

  • ovatko tapahtumat strateginen osa organisaation toimintaa?
  • ovatko tapahtumat ylimmän johdon selkeästi valitsema vaikuttamisen keino?
  • toteutetaanko tapahtumia sekä säännöllisesti että johdonmukaisesti?
  • mitataanko tuloksia ja tehdäänkö toimintaan jatkuvia parannuksia tulosten perusteella?
  • hyödynnetäänkö osallistujadataa muutenkin kuin vain tapahtuman toteuttamiseen?

Ilmoittaudu tapahtumatoteuttaja-sarjaan 17.2. mennessä perusteluineen sähköpostitse osoitteeseen mella.pesonen@eventolehti.fi