Evento Awards > Kilpailusarjat

Tapahtumatoteuttaja

Palkitsemme organisaation, joka toteuttaa suunnitelmallista, tavoitteellista ja todennetusti vaikuttavaa tapahtumamarkkinointia. Olipa tavoitteena myynnin ja markkinoinnin edistäminen, henkilöstön kouluttaminen tai sidosryhmien sitouttaminen, tapahtumat ovat tärkeässä roolissa tämän organisaation tavoitteiden saavuttamisessa.

Kuka kelpaa sarjaan ehdokkaaksi?

  • Organisaatiolla voi olla sarja tapahtumia tai arvioinnin kohteena voi olla koko organisaation tapahtumatoiminta
  • Organisaatio voi hyödyntää tapahtumatoimistoja tai tuottaa kaikki tapahtumansa itse. Tärkeintä on, että tapahtumatoimintaa johdetaan sisäisesti.
  • Organisaatio voi olla yritys, julkinen organisaatio tai voittoa tavoittelematon yhdistys. Tapahtumat voivat olla myynnillisiä, markkinoinnin tapahtumia, tähdätä henkilökunnan kouluttamiseen tai vaikka jäsenhankintaan. Tapahtumien luonteella ei ole väliä - kuten ei myöskään yksittäisten tapahtumien koolla tai budjetilla.

Arviointikriteerit

  • ovatko tapahtumat strateginen osa organisaation toimintaa?
  • ovatko tapahtumat ylimmän johdon selkeästi valitsema vaikuttamisen keino?
  • toteutetaanko tapahtumia sekä säännöllisesti että johdonmukaisesti?
  • mitataanko tuloksia ja tehdäänkö toimintaan jatkuvia parannuksia tulosten perusteella?
  • hyödynnetäänkö osallistujadataa muutenkin kuin vain tapahtuman toteuttamiseen?

Tärkeintä

Palkittava organisaatio näkee tapahtumat selkeänä kilpailuetuna ja vaikuttamiskeinona. Toiminta on ammattimaista ja johdettua. Tapahtuma ovat organisaation strateginen työkalu vaikuttamiseen. Organisaatio hyödyntää tapahtumia ja osallistujien dataa organisaationsa tavoitteiden saavuttamisessa.